ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 2)
31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
 >> เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 <<
12 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12-30  ตุลาคม 2562
11 ต.ค. 62 >> ประชุมครู ก่อนปิดภาคเรียน เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเนินคลี
10 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 ทัศนศึกษาม.4 ณ ชลบุรี