ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 63 หยุดเรียนเนื่องในวันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 หยุดเรียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

16 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
09 ก.พ. 63 ุุ63 ปี คืนสู่เหย้าชาวเขียว-ขาว
07.30 น. บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร
11.00 น. แข่งกีฬาสัมพันธ์ ศิษย์เ่ก่า ผู้นำท้องถิ่น ครู 
18.00 น. งานคืนสู่เหย้า
13 ม.ค. 63 มินิผ้าป่า
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
09 ม.ค. 63 ต้อนรับคณะดูงาน
08.00 - 12.00 น. ต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารัการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
26 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 2)
31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
 >> เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 <<
12 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนวังทองพิทยาคม กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12-30  ตุลาคม 2562
11 ต.ค. 62 >> ประชุมครู ก่อนปิดภาคเรียน เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเนินคลี
10 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 ทัศนศึกษาม.4 ณ ชลบุรี