ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดยดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัด กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง กิจกรรมประกอบด้วยผู้อำนวยการแจ้งผลดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและประพฤติดี พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนยากจน และกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,09:34   อ่าน 156 ครั้ง