ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ และซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน 290,163 บาท โดยมีรองเจ้าคณะอำเภอวังทอง ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับและมอบเงินผ้าป่าเพือการศึกษาให้แก่โรงเรียนวังทองพิทยาคมเพือใช้ตามวัตถุประสงค์ ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ พบแต่ความสุขเจริญ คิดจะทำสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,09:30   อ่าน 141 ครั้ง