ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการ,สพฐ.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการ,สพฐ. โดย ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ หัวหน้าคณะตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 และคณะทำงาน จากสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในส่วนของ สพม.เขต 39 นำโดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผอ.สพม.เขต 39 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศน.วีรยา โพยมรัตน์ ศน.ณภัทร จุลพงศ์ ศน.กัญญาณัฐ สิทธิยศ ศน.อารีย์ จักร์เครือ การกำกับ ดูแล จาก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เขต 39 ลงพื้นที่ ณ รร.วังทองพิทยาคม สพม.เขต 39 พร้อมลงพื้นที่จริง..เยี่ยม พบปะ นักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของ นร.ผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ ฯลฯ (พร้อมกับได้ชิม..ผัดไทยห้อยขา..อีกด้วย) 22 พค.63
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,10:20   อ่าน 304 ครั้ง