ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลกติดตามและสอดส่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
วันที่ 5 มิถุนายน2563 ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้บริหารพร้อมคณะครูบุคคลกรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายวิศว วิศวชัยวัฒน์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ ก.ธ.จ พิษณุโลก เพื่อติดตามและสอดส่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ "โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา" ณ ห้องประชุมเนินคลี และบริเวณก่อสร้างโรงเรียนวังทองพิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,10:31   อ่าน 136 ครั้ง