ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่17 มีนาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ปวช.)นักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา(ปวช2.)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาช่างยนต์โดยมีนายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคมกล่าวให้โอวาทและผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนชั้นม.5/4และม.5/5ร่วมกับคณะทีมงานนายเอกราช ศรรุ่ง ครูวิทยาลัยสารพัดช่าง ณห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,12:04   อ่าน 123 ครั้ง