ภาพกิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564 บริเวรพื้นที่หน้าโรงเรียนตลอดแนว เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,08:55   อ่าน 18 ครั้ง