ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 2)
????????พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 2)
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของพิษณุโลก กลุ่ม 2 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคต่อไป ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียนจาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 154 รายการ ระยะเวลาในการแข่งขั้น 2 วัน คือวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,11:06   อ่าน 123 ครั้ง