ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
????????????กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ????????
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในยุคของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 เพื่อเกิดค่านิยมที่ดีในความเป็นสากลโลก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชาติไทยและชาวตะวันตก เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ นันทนาการเกิดความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในการร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,12:59   อ่าน 276 ครั้ง