ภาพกิจกรรม
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,500 ชุด ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย และอำเภอเนินมะปราง โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรเป็นที่สุด และมีความปรารถดี อย่างแรงกล้าในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูงประสบที่ความหนาวเย็นและยากลำบากมากขึ้น จึงพระราชทานสิ่งของเหล่านี้ เพื่อช่วยบำบัดและบรรเทาทุกข์ความยากลำบากแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนยังทรงส่งความปรารถดีมายังพี่น้องประชาชนขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีปรองดองกัน อันจะเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้ดีต่อไป โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.ภัทรวรรณ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,17:13   อ่าน 31 ครั้ง