ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันครู พ.ศ.2566 ครั้งที่ 67 “ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ”
 ร่วมงานวันครู พ.ศ.2566 ครั้งที่ 67 “ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ”
????‍????????‍????
วันที่ 16 มกราค 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม นางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม เข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.2566 ครั้งที่ 67 “ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครู กับประชาชน ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,12:25   อ่าน 34 ครั้ง