ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน กิจกรรมนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ( IS)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน กิจกรรมนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ( IS) ????????
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมม.ปลายและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนในกิจกรรมนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้บริการสังคม ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนที่จัดให้ความรู้ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียน 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,09:25   อ่าน 225 ครั้ง