ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC)และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ HCEC โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC)และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ HCEC โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ พรหมหิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน คณะครูและบุคลากร ต้อนรับ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) พร้อมด้วยนางสาวพชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.พล.อต. นางสาววรณัน ทองดอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา สพม.พล.อต. และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลก เพื่อให้คำแนะนำ กำลังใจในการดำเนินงาน และเดินเยี่ยมชมห้องศูนย์ HCEC โรงเรียนวังทองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,10:17   อ่าน 291 ครั้ง