ภาพกิจกรรม
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม หัวหน้าสนามศูนย์สอบโรงเรียนวังทองพิทยาคม นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการคุมสอบ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ สนสกุล ศึกษานิเทศก์ และนายธีระกุล น้อยยม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing มีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 4 ห้องรวม 98 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,10:27   อ่าน 48 ครั้ง