ภาพกิจกรรม
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายสนับสนุน โดยดำเนินการคัดเลือกจากระบบคัดกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 41 คน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:10   อ่าน 68 ครั้ง