ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสานฝัน (ปัจฉิมนิเทศ)
กิจกรรมวันสานฝัน (ปัจฉิมนิเทศ)
และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสานฝัน (ปัจฉิมนิเทศ) และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและมีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนาสถานบันการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ อะทะไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:17   อ่าน 132 ครั้ง