ภาพกิจกรรม
มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จบหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จบหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม นางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่จบหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ในครั้งนี้ ขอให้น้องๆ ได้นำความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ครูไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต และประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่อไป

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:25   อ่าน 82 ครั้ง