ภาพกิจกรรม
“เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
“เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมกันนี้มี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมเด่นที่มีในประวัติศาสตร์อำเภอวังทอง อย่างยาวนานรวม 9 กรอบ ให้เห็นศักยภาพผลงานนักเรียน ครู และการขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์ สู่การเป็น Soft Power ในนามเต้นท์ “วิถีชาววัง “ณ สนามพระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:30   อ่าน 83 ครั้ง