ภาพกิจกรรม
รับโล่รางวัลในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
รับโล่รางวัลในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้เข้ารับโล่รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภท ผู้บริหารสหวิทยาเขตเอกาทศและเป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล สหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีผลงานวิจัยดีเด่นตามนโยบายด้าน Active Learning และโล่รางวัล โรงเรียนวังทองพิทยาคมเป็นสถานศึกษาแกนนำการขับเลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:34   อ่าน 71 ครั้ง