ภาพกิจกรรม
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม และนายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา เป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษาคือ นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมเนินคลี โรงเรียนวังทองพิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,13:09   อ่าน 81 ครั้ง