ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
✒️การสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ????‍????????‍????????‍????????‍????
วันที่ 25 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดสอบคัดเลือกห้องเรียน สำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ได้ให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ควบคุมสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,13:16   อ่าน 75 ครั้ง