ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และให้การต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ใหดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารพิพัฒน์เอกภาพันธ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,13:25   อ่าน 96 ครั้ง