คำสั่งโรงเรียนปี2563-ปัจจุบัน
คำสั่งที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,17:19   อ่าน 100 ครั้ง