ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,19:21   อ่าน 3548 ครั้ง