ประมวลวีดีโอ
VTR แนะนำโรงเรียน ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
VTRเกษียณ ผอ.อมร อ่อนสี
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
จุดเล็กๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
VTR แนะนำโรงเรียน ปี2562
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
VTR งานเกษียณครูสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สพม.39 30 ก.ย.2562
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
VTR งานเกษียณครูกัญญา สุขะอาคม
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62