ประมวลวีดีโอ
VTR แนะนำโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
VTR งานเกษียณครูสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สพม.39 30 ก.ย.2562
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
VTR งานเกษียณครูกัญญา สุขะอาคม
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62