รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก   ตำบลชัยนาม  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5598-6555 เบอร์แฟกส์ 0-5598-6555
Email : wangthongpitthayakom@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :