คณะผู้บริหาร

นายอมร อ่อนสี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิบเอกบุญร่วม หอมสะอาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา