ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่1/65และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและแจกหนังสือเรียนปรำจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 1070) 11 พ.ค. 65
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3/01/2566 (อ่าน 1250) 27 เม.ย. 65
ตารางปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4544) 05 พ.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 4358) 08 ก.ย. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 4251) 08 ก.ย. 64
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 (อ่าน 5523) 05 ก.ค. 64
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 4272) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (อ่าน 4092) 23 มิ.ย. 64
ตัวอย่างการเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 (อ่าน 4164) 20 เม.ย. 64
ข้อมูลนำเสนอประชุมแผนปฏิบัติการ2564 (อ่าน 4018) 20 เม.ย. 64
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 (อ่าน 3914) 20 เม.ย. 64
แบบติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี2563 (อ่าน 4147) 16 มี.ค. 64
ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม 3 มกราคม 2566 (อ่าน 4315) 03 ก.พ. 64
แจ้งงดใช้บริการ ONE STOP SERVICE ศูนย์โรงเรียนวังทองพิทยาคม ตั้งแต่วัน1ธันวาคม2563 เป็นต้นไป (อ่าน 7316) 03 ธ.ค. 63
หนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 7650) 20 ก.ค. 63
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7993) 01 ก.ค. 63
แจ้งเลื่อนการรับสมัคร การรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 8105) 19 มี.ค. 63
ข้อมูลนำมาเขียนประกอบโครงการปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7629) 18 มี.ค. 63
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27605) 18 มี.ค. 63
ประกาศสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 11263) 09 มี.ค. 63
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 (อ่าน 7659) 19 ก.พ. 63
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7658) 30 ม.ค. 63
กำหนดการ งาน “๖๓ ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว – ขาว” ประจำปี 2563 (อ่าน 7468) 17 ม.ค. 63
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (อ่าน 7531) 04 ธ.ค. 62
แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง (อ่าน 7311) 04 ธ.ค. 62
ใบสั่งจ้างรถ (อ่าน 7261) 04 ธ.ค. 62
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ (อ่าน 10592) 04 ธ.ค. 62
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ล่าสุด (อ่าน 12342) 04 ธ.ค. 62
ข้อมูลที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการเขียนโครงการ (อ่าน 7226) 04 ธ.ค. 62
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 7199) 04 ธ.ค. 62
แบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (อ่าน 7660) 04 ธ.ค. 62
รายชื่อครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ล่าสุด (อ่าน 8500) 22 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนเทอม2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7494) 20 พ.ย. 62
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม อัพเดท 14 ส.ค..64 (อ่าน 8599)
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม อัพเดท 27/เมษายน/2565 (อ่าน 4372)