กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพล ศรีผึ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมัณฑนา นาคยิ้ม
ครู คศ.3

นายพิเชฐ พรมอ้าย
พนักงานราชการ

นายยศวริศ มานักฆ้อง
ครูอัตราจ้าง