กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมพล ศรีผึ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวบุปผาหทัย คำน้อย
ครูผู้ช่วย

นายพิเชฐ พรมอ้าย
พนักงานราชการ

นายยศวริศ มานักฆ้อง
ครูอัตราจ้าง