ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" พิธีไหว้ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 นำโดยดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชึพครู ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม 13 มิ.ย. 62
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,21:47   อ่าน 55 ครั้ง