ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด พิษภัย และโทษทัณฑ์ที่ผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้รับตามกฎหมาย นำโดยดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประมาณ 190 คน เข้ารับการอบรม มีวิทยากรนักเรียนแกนนำทำกิจกรรม ณ ชั้นล่างอาคาร3 ชมรมTo Be Number One นำกิจกรรม cover dance เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย 20 มิ.ย.62
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,22:01   อ่าน 58 ครั้ง