ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคมร่วมกับชมรมTO BE NUMBER ONE ‘ทูลกระหม่อมหญิงฯ’ นำโดยดร.อมร อ่อนสี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน 26 มิย.2562
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,09:33   อ่าน 184 ครั้ง