ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
"เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน"ทางโรงเรียนวังทองพิทยาคมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้นที่หอประชุม นำโดยดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้ารวมกิจกรรม 11 ก.ค.2562
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,10:22   อ่าน 90 ครั้ง