ภาพกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธ์ุที่ดีต่อเด็กและเยาวชน
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธ์ุที่ดีต่อเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดงานและสภาเด็กเยาวชนวังทองจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4.3,4.4,4.5 โรงเรียนวังทองพิทยาคมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 23 ส.ค. 2562
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,12:57   อ่าน 249 ครั้ง