ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม (อ่าน 379) 08 ก.ค. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 593) 05 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม (อ่าน 593) 28 มิ.ย. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 745) 20 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 766) 07 เม.ย. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 749) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าขายน้ำดื่มโรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4007) 11 มิ.ย. 64
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 4045) 04 มิ.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่ (อ่าน 7435) 18 ก.ย. 63
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา (อ่าน 7367) 18 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา (อ่าน 7379) 18 ก.ย. 63