ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 282) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 219) 24 มี.ค. 66
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนวังทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ (อ่าน 210) 15 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 318) 15 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปี (อ่าน 321) 10 ม.ค. 66
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 652) 02 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 465) 31 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 (อ่าน 1134) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1234) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนแผน SMIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1089) 21 มี.ค. 65
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 3985) 18 ก.พ. 65
เปลี่ยนแปลงรอบแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ วันที่ 15-18 ก.พ. 2565 (อ่าน 3962) 14 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 4008) 14 ก.พ. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3914) 14 ม.ค. 65
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 4208) 14 ม.ค. 65
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด (อ่าน 3808) 14 ม.ค. 65
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 3805) 14 ม.ค. 65